Kisfedeles Lovarda

Hajtással, kocsizással foglalkozó könyvek:

Pettkó-Szandtner Tibor ny. m. kir. méneskari őrnagy, lótenyésztési főfelügyelő: A magyar kocsizás, Biró Miklós nyomdai műintézet RT, Budapest VII. Rózsa ucca 25. 1931. Gróf Széchényi Dénes: Eszmék a lovaglás és kocsizás köréből, Budapest, 1892

Galkó Ernő, Flandorffer Tamás, dr. Várady Jenő, Bodó Imre, Keméry Pál: Lovaglás és Hajtás, Sport Lap- és Könyvkiadó, 1954. Irányelvek a lovaglás és hajtás számára IIII. kötet,© Anémet lovas egyesület Kft. FN-kiadóhivatala 1985, magyarra fordította: Dr. Radnai Imre, lektorálta: Máchánszky Gyula, szerkesztette: Hecker Walter,  1989.

Hecker Walter-Palágyi Béla: Ostorhegyes (Könyv a fogathajtásról), Mezőgazdasági kiadó, Budapest, 1987.

Vissza a "Lovas Könyvek és más írott anyagok"-hoz.